Vi söker politisk sekreterare

Socialdemokraterna i Tyresö har som främsta mål att driva och genomföra en politik för bättre skolresultat och trygga barn, för en värdig omsorg om våra äldre, för fler hyresrätter. Nästa år är det en ny chans till förändring i Tyresö. Därför förstärker vi laget med en politisk sekreterare på 75 procent från 1:a november, 2017.

Vad gör du idag? Du kanske är en självlärd kampanj- och kommunikationsstjärna. Eller universitetsutbildad i journalistik och kommunikationsvetenskap. Du kanske är student med inriktning på politik. Eller frilansande journalist eller webbproducent. Du kanske arbetar heltid som pressekreterare, PR-konsult eller webbkommunikatör men vill pröva något nytt under en kortare tid i livet. Eller något annat som…

Läs mer

Ny förskola vid Akvarievägen

Tyresö är i behov av fler förskoleplatser. Fler förskolor behöver byggas för att minska barngruppernas storlek och befintliga förskolor måste rustas. Vi socialdemokrater anser att det är politikens ansvar var, när och hur det byggs.

Vi socialdemokrater välkomnar planerna på en ny förskola vid Akverievägen. Det är många år sedan en detaljplan för ny förskola arbetades fram, och behovet är stort. Under många år tillkom inte en enda ny förskoleavdelning, utan lika många som startades lades också ner. Samtidigt ökade nyttjandegraden i förskolan (alltfler barn går i förskola) och vi…

Läs mer

En öppen och demokratisk folkkyrka

Ju fler som deltar i kyrkovalet, desto bättre förutsättningar att få en demokratisk folkkyrka som omfattar alla. Med din röst kan du påverka kyrkans utveckling på samtliga nivåer – utnyttja den!

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för: • En kyrka som står upp för alla människors lika…

Läs mer

Är du den vi söker?

Socialdemokraterna i Tyresö fortsätter sin politikutveckling mot valvinst 2018. I det arbetet söker vi fler som vill påverka och bidra med ideér, tankar och förslag.

Vilka frågor engagerar dig och hur vill du att Tyresö ska se ut i framtiden? Ta möjligheten att gå Socialdemokraternas kandidatutbildning under hösten 2017 och var med och påverka för ett framtidens Tyresö för alla. Under våren var det många nya medlemmar som gick vår kandidatutbildning och vi ger nu en ytterligare möjlighet för dig som är…

Läs mer

Socialdemokratisk politik gör skillnad för Tyresös barn

Förra året tilldelades Tyresö statsbidrag för minskade barngrupper på över fem miljoner. Nu kommer ett nytt tillskott om 3,1 miljoner i från den socialdemokratiskt ledda regeringen för samma syfte.

I februari 2016 ändrad Skolverket sina riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan. 2016 sökte och tilldelades Tyresö kommun 5,3 miljoner för minskade barngrupper, resurser som gett resultat och inte sedan 2008 har barngruppernas storlek varit så små i Tyresö. -Vi ser hur Tyresös förskolor sökt och fått pengar som möjliggjort omorganisation- och ombyggnationer för att se till att…

Läs mer
facebook Twitter Email