Satsningar på skola, äldreomsorg, klimat och en hållbar ekonomi i kommunens budget

Pressmeddelande – Tillsammans för Tyresö 2018-11-29 Satsningar på skola, äldreomsorg, klimat och en hållbar ekonomi i kommunens budget

Det nya samarbetsstyret i Tyresö där Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår presenterar nu de prioriteringar som ska gälla för 2019. Som tidigare aviserats är det tre områden som prioriteras. Sammanlagt stärks de prioriterade områdena med nästan 30 miljoner kronor. Den största satsningen görs på skolan som från höstterminen 2019 får en förstärkning på 20 miljoner…

Läs mer

Pressmeddelande: Svårt ekonomiskt läge i Tyresö

Pressmeddelande från Tillsammans för Tyresö; Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 2018-11-06   Svårt ekonomiskt läge i Tyresö Tyresö kommun står under de närmaste åren inför ett mycket svårt ekonomiskt läge. Trots att situationen varit känd en längre tid, har de ansträngningar som gjorts av den tidigare majoriteten inte varit tillräckliga för att upprätthålla en hållbar ekonomi….

Läs mer

Pressmeddelande: Maktskifte – Tillsammans för Tyresö

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet går in i slutförhandlingar om att bilda ett blocköverskridande styre i Tyresö kommun för mandatperioden 2019-2022. Ambitionen är att skapa ett ansvarsfullt och stabilt mittenstyre med tyresöbornas bästa i fokus.

–     Det är glädjande att vi efter 20 år med Moderaterna kan få till ett blocköverskridande samarbete för att styra Tyresö de kommande fyra åren. Vi har haft en god dialog partierna emellan, där vi har identifierat ett flertal områden där vi är eniga, säger Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande. –     En ekonomi…

Läs mer

Sofiebergsskolan; Detta har hänt:

Sofiebergskolans framtid har blivit en av valrörelsens hetaste frågor. Moderaterna har anklagat oss socialdemokrater för att sprida lögner. Vi hävdar bestämt att det inte stämmer och vi vill därför redogöra för de turer som varit kring Sofiebergskolan och varför vi anser att skolan riskerar nedläggning ifall inte rätt politiska prioriteringar görs. – 19 oktober 2011….

Läs mer

STARKARE TILLSAMMANS

Vi är starkare tillsammans, se till att rösta den 9:e september!   Rösta för ett mindre polariserat samhälle. Ett samhälle där vi tar hand om varandra och där ingen lämnas efter.  

Läs mer
facebook Twitter Email