Aktuellt

Öppet brev till: Carolina Björnsdotter Paaskivi, Chef polisområde Stockholm syd

Som kommunstyrelsens ordförande och riksdagsledamot från Tyresö vill vi framföra en fråga som är en av de viktigaste i vår kommun. Frågan om trygghet finns på de flesta invånares läppar. Den nya kommunledningen som styr kommunen sedan januari 2019 har från dag ett arbetat med trygghet som en högt prioriterad politisk fråga. Att samarbeta i…

Läs mer

Stora Trygghetsdagen 2019

Den 21:a september går Stora trygghetsdagen av stapeln för andra i året i rad. Då har man möjlighet att ta del av en rad olika seminarier på temat Trygghet. Bland annat kommer man kunna se panelsamtal om: Vem vågar bli äldre? Med Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, och Meri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge Trygghet i skolan! Med Jannice…

Läs mer

Prognostiserat överskott på 40,4 miljoner kr

God ekonomisk hushållning skapar goda förutsättningar för att rusta Tyresö kommun för framtiden. Sedan S, tillsammans med Mp och L, tog över makten i våras har Tillsammans för Tyresö lyckats vända ett underskott på 24,4 miljoner kronor till ett prognostiserat överskott om 40,4 miljoner kronor. En prognostiserad resultatförbättring om 64,8 miljoner kronor. Här kan du…

Läs mer

Ny budget för Tyresö kommun med fokus på balans och fyllda lador

Tyresö kommun har under flera år haft svårigheter att uppnå de ekonomiska målen och redovisar ett kraftigt underskott för 2018. Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har som en av våra främsta prioriteringar att skapa en långsiktigt hållbar budget som tar ansvar för dagens välfärd och framtidens investeringar. När det stod klart efter valet i…

Läs mer

Stefan Löfven och Heléne Fritzon till Tyresö på EU-valdagen!

På valdagen, nu på söndag den 26/5 kl 14 kommer statsminister Stefan Löfven och nr 1 på listan till Europaparlamentet, Heléne Fritzon till Tyresö centrum, Välkommen!

Läs mer
facebook Twitter Email