Budget och politiskt handlingsprogram

Tyresö ska vara en kommun som satsar på en förskola och skola i Sverigetopp. Vi vill ha ett ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbart samhälle, som håller ihop.

Socialdemokraternas budgetalternativ till KF 2016 Socialdemokraternas budgetalternativ tar ansvar för Tyresöbornas skattepengar och förvaltar dessa med omsorg.

Socialdemokraternas handlingsprogram 2015-2018

”Genom vårt budgetalternativ visar vi Socialdemokrater att vi tar ekonomiskt ansvar för Tyresöbornas skattepengar. Mer pengar ska ut till verksamheterna där de gör bäst nytta. Vi tror inte på en allt mer växande central administration som Alliansen just nu genomför. Under många år har Alliansen och Tyresös moderater dränerat skolan på resurser och inte planerat för tillräckligt antal platser inom äldreomsorgen, Anita Mattson Oppositionsråd.”

Skola– Vi Socialdemokrater prioriterar förskola och skola. Vi avsätter 28,5 miljoner mer än Alliansen, till mindre barngrupper och ökad lärartäthet.  Socialdemokraterna finanserar delvis satsningar på förskola och skola genom en skattehöjning om 15 öre som öronmärks till Tyresös barn och unga. Alliansens budgetförslag innebär besparingar inom alla verksamheter på 3,1%.

”Att inte satsa på förskola och skola är givetvis helt fel väg att gå om man på allvar vill minska barngrupperna och öka lärartätheten. Vi vill behålla Tyresös små skolor och attrahera de bästa lärarna, Jannice Rockstroh, gruppledare (S) Barn och Utbildningsnämnden ”

 

Äldre – Vi Socialdemokrater står fast vi vårt krav att kommunen planerar och bygger äldreboenden, oavsett driftsform, vilket är nödvändigt för att säkerställa det ökade behovet i kommunen.

”Att inte ta ansvar och låta marknaden styra innebär att kommunen inte kommer att kunna garantera platser åt våra äldre. Idag saknas det platser och många äldre kommer att tvingas flytta från kommunen, Anita Mattson Oppositionsråd. ”

Gymnasium– Vi Socialdemokrater är tydliga i vår vision – ett campus Tyresö med gymnasieskola, vuxenutbildning och näringslivskontakter i ett samlat koncept. Kostnaden skulle bli ca hälften av Alliansens förslag där man flyttar halva gymnasiet till  centrum.

”Vi tror att det är genom en satsning på innehåll, inte ny adress, som Tyresö gymnasiums attraktivitet ökar. Det finns inga goda exempel på motsatsen, Anita Mattson Oppositionsråd.  ”

Kontakt:

Anita Mattson, oppositionsråd, (S) Tyresö 070- 488 92 63

Kristjan Vaigur, Gruppledare (S) , 0706-50 60 25, Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden Tyresö

Jannice Rockstroh, Politisk sekreterare (S) Tyresö, Gruppledare Barn och utbildningsnämnden, 070- 488 9512

facebook Twitter Email