Kyrkovalet 2017

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för:

• En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
• En öppen och välkomnande folkkyrka
• En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Hur vill vi att församlingen i Tyresö ska utvecklas?

 • Vi vill verka för att kyrkan ska utvecklas som öppen och demokratisk folkkyrka. Kyrkan ska vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.
 • Vi vill ytterligare utveckla och bredda våra mötesformer och aktiviteter och vara öppen och nära för alla, även för dem som inte regelbundet besöker kyrkan.
 • Tyresö församlings roll inom välfärden ska ytterligare utvecklas och den svenska modellen som bygger på solidaritet och ett starkt folkrörelseengagemang ska värnas.
 • Vi ska fortsätta att säga ifrån när människovärdet kränks och ständigt bära med oss att varje människas värde är okränkbart och heligt.

 

Vilken roll ska kyrkan ha i samhället?

 • Kyrkan ska stå upp för sin identitet som kristet samfund. Det kristna budskapet ska komma till uttryck i ord och handling i mötet med människor.
 • Kyrkan kan utveckla sitt engagemang genom att medverka till bildandet av sociala företag, ge fler unga möjligheter till sommarjobb och praktikplatser och på olika sätt visa på vägar framåt i livet.
 • Fairtrade-varor ska vara en självklarhet i Tyresö församling. Fairtrade-märkningen tillförsäkrar en  tillverkning med hänsyn till såväl människovärdet som högt ställda miljökrav.
 • Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara när kyrkan gör upphandlingar.
 • Tyresö församling ska finnas bland Tyresös bästa arbetsgivare.

 

Vad vill vi prioritera de kommande fem åren?

 • I konfirmandarbetet har vi en unik möjlighet att nå våra ungdomar. Konfirmationen ska vara avgiftsfri. Alla som vill ska ha möjlighet attkonfirmeras i Tyresö församling.
 • Den öppna barnverksamheten ska vara avgiftsfri och erbjudas i alla kommundelar.
 • I diakonin, som är kyrkans sociala arbete, ska vi möta människor i utsatta livssituationer. Vi gör det med en verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap.
 • Kyrkans lokaler ska tas tillvara och vara öppna även för det lokala civilsamhället.
 • Träffpunkter för äldre ska införas så snart som möjligt.
 • Kyrkor ock kyrkogårdar ska även i framtiden vårdas och vara öppna och välkomnande till andakt, kontakt och sorgearbete.
 • Tyresö församling ska gå före i arbetet med energieffektiva och klimatsmarta lösningar samtidigt som kulturarvet bevaras.

 

Varför är det viktigt att vara med och rösta?

Kyrkan är beroende av människors engagemang och aktiva deltagande. Kyrkans förtroendevalda har ansvaret för att vi ska ha en öppen folkkyrka, där det är viktigt med erfarenhet och bred kompetens.

Ju fler som deltar i kyrkovalet, desto bättre förutsättningar att få en demokratisk folkkyrka som omfattar alla. Med din röst kan du påverka kyrkans utveckling på samtliga nivåer – utnyttja den!

Det här är våra kandidater till kyrkofullmäktige. Om du vill veta när och hur du röstar så hittar du mer information om det här.

facebook Twitter Email