Våra företrädare i kyrkovalet 2017

Nedan följer de personer som kandiderar till kyrkofullmäktige 2017

1. Iréne Pierazzi, Krusboda
2. Carl Johan Karlson, Fornudden
3. Monica Öhnell Thorn, Fornudden
4. Tomas Forsberg, Bollmora
5. Birgitta Vaigur, Sofieberg
6. Kurt Thorn, Fornudden
7. Anita Mattsson, Sofieberg
8. Kristjan Vaigur, Sofieberg
9. Angelika Jansson, Strand
10. Jesper McNae, Bollmora
11. Petra Reinholdsson, Skälsätra
12. Julian Saliba, Bollmora
13. Patricia Fundeborg, Bollmora
14. Bo Furugård, Krusboda
15. Ulla Johansson, Bollmora
16. Mats Tallberg, Bollmora
17. Margitha Applegate, Fårdala
18. Christoffer Holmström, Krusboda
19. Kerstin Malmborg Jarnestedt, Strand
20. Marcus Letterlöv, Krusboda
21. Anita Jonsson, Krusboda
22. Sven Bergström, Öringe
23. Lillemor Jönsson, Bollmora
24. David Westius, Krusboda
25. Gisela Jansson, Strand
26. Leif Holmgren, Strand
27. Ann-Sofie Sonfjäll, Bollmora
28. Kjell Andersson, Fårdala
29. Miza Landström, Sofieberg
30. Mikael Fallmo, Trinntorp
31. Dagmar Holmström, Sofieberg
32. Henrik Enocsson, Skälsätra
33. Sara Granestrand, Bollmora
34. Niklas Wennergren, Bollmora
35. Ann-Christine Jansson, Bollmora
36. Erik Reinholdsson, Skälsätra
37. Josefine Emanuel Brattberg, Strand
38. Tommy Blomster, Strand
39. Marita Bertilsson, Öringe
40. Mathias Tegnér, Öringe

facebook Twitter Email