Tyresö arbetarekommuns styrelse efter årsmöte 2021.

Vid årsmötet den 14 mars valdes nya ledamöter in i arbetarekommunens styrelse. Följande personer sitter nu i styrelsen:

Susann Ronström (ordförande)

Jerry Svensson (vice ordförande)

Katarina Helling (vice ordförande)

Claes-Göran Enman (kassör)

Martin Nilsson

Sara Granestrand

Kurt-Erik Thorild

Tomas Forsberg

Rozgar Watmani

Anita Jonsson

Maria Karlsson