PRESSMEDDELANDE 2019-02-19

”Tillsammans för Tyresö” ärver tuff ekonomi

TYRESÖ KOMMUN GÖR REKORDUNDERSKOTT, -24,4 MILJONER KRONOR

Vi i det nya styret, Tillsammans för Tyresö, ser allvarligt på kommunens ekonomiska situation. Trots att Tyresö kommun under flera år täckt underskotten i budgeten med markförsäljningar och andra engångsintäkter har Tyresö kommun haft svårt att nå upp till målet på 2 % i överskott som krävs för en långsiktigt hållbar ekonomi. För 2018 hamnar resultatet nästan 80 miljoner kronor ifrån målet, med ett underskott på 24,4 miljoner kronor.

Bokslutet bekräftar tyvärr det vi tidigare känt till; att flera års underbudgetering som hållits flytande av engångsintäkter i form av markförsäljningar har lett till stora hål i kommunens ekonomi. Det är en mycket svår situation som kräver ett förändringsarbete som nu har påbörjats. Vi kommer att jobba hårt med effektiviseringar av kommunens verksamheter för att återgå till en ekonomi i balans. Enligt kommunallagen har kommunen nu tre år på sig att ta igen underskottet. Utöver förra årets rekordunderskott har de årliga resultaten varit alldeles för låga under hela förra mandatperioden. Skattejusteringen var därför ofrånkomlig.

Anita Mattsson (S), nytillträdd ordförande för kommunstyrelsen, är kritisk till den ekonomiska styrning som varit under de senaste åren.

– Under högkonjunkturen har resten av Sveriges kommuner byggt upp stora överskott och rustat inför avmattad ekonomi, men i Tyresö  har inte politiken tagit tillräckligt med ansvar för ekonomin, säger hon. Vi måste nu hantera det arvet och det kommer behövas krafttag för att vända utvecklingen. Det är inte rimligt att framtidens Tyresöbor ska betala för dagens verksamhet.

– Vi måste inleda ett genomgripande effektiviseringsarbete för att kommunen ska nå överskottsmålet för en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta för att klara pensionsåtaganden, framtida investeringar och att återställa skattesatsen till en rimlig nivå. Våra verksamheter måste kunna drivas med samma pengar som i andra kommuner, säger Mats Lindblom (L) vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Att använda markförsäljningar och engångsintäkter till löpande verksamhet kommer vi i det nya styret inte att ägna oss åt, säger Marie Åkesdotter (Mp) ordförande i hållbarhetsutskottet. Till följd av den tidigare ekonomiska misshushållningen är utrymmet för nödvändiga reformer mycket litet. Skattehöjningen var helt nödvändig, avslutar Marie Åkesdotter.