Kandidater ombud till partikongressen

Sara Albornoz, Tyresö

Hej, jag nominerar mig själv till partikongressen och kommer prata kvinnofrågor och val av statsministerposten.

Johan Augustsson, Nynäshamn

Katarina Helling, Tyresö

Jag vill att Sverige ska vara ett land som stödjer alla människors lika värde. Rättvisa är mycket viktigt för mig och jag blir illa berörd av att se människor som utsätts för orättvisor.Alla upphandlingar som görs genom stat, kommun, statliga- och kommunala bolag skall säkerställa kollektivavtalsenlig lön, trygga anställningar och sociala villkor. För att få en bra start i livet behövs n bostadspolitik som gör det lättare att ta steget ut i vuxenvärlden. Det gör vi bl.a. genom att bygga hyresrätter som unga har råd att bo i.

  • Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar: När stat, kommun, statliga- och kommunala bolag upphandlar tjänster skall kollektivavtal gälla för anlitade företag. I Sverige skall kollektivavtalsenlig lön och trygga anställningar gälla.
  • Rätten till heltids- och tillsvidareanställning ska vara en självklarhet. Slopa allmän visstid och gör heltid till norm
  • Bygg fler hyresrätter med vettiga hyror. Att ta steget ut livet och få möjlighet till ett eget boende skall vara en rättighet i Sverige. Bygg fler hyresrätter med vettiga hyror så att vi kan skapa en bostadsmarknad för alla.

 

Christoffer Holmström, Tyresö

Jag skulle på kongressen vilja driva frågan om folkrörelsens utveckling. Hur tar vi socialdemokratin och arbetarerörelsen in i en ny tid? Hur utvecklar vi våra analoga mötesformer, utbud av utbildning, studiecirklar och övrig verksamhet för att öka aktiviteten och möjligheterna för medlemmarna?
Men främst vill jag driva frågor om den digitala utvecklingen. Hur kan vi göra den socialdemokratiska folkrörelsen till den självklara delen i det digitala samhället? Både i det externa och interna arbetet, hur använder vi digitalisering till vår fördel när det gäller folkrörelsearbete?

Patrik Isestad, Nynäshamn

Mikael Lindström, Värmdö

Jag heter Mikael Lindström, är 48 år, bördig från Småland och sedan 2016 oppositionsråd i Värmdö. Jag kandiderar till kongressen med förhoppning om att kunna delta för första gången. Min yrkesbakgrund som journalist har gett mig stor vana att formulera och bearbeta texter.
Som ombud kommer jag med en stark övertygelse att utbildning är vägen till varje individs frihet och ett samhälles samlade styrka. Där hoppas jag få ha mitt huvudfokus på kongressen. Jag var med i länets särskilda politikutvecklingsgrupp inför valåret på just detta tema.
Jag vill fortsätta jobba med hållbara lösningar för ökad likvärdighet, mer träffsäker resursfördelning, nya antagnings- och kösystem, reformerad resurstilldelning, justering av den fria etableringsrätten och reformering av huvudmannaskapet. Samtidigt kan vi inte utveckla detta fokusområde om vi inte tar med bostadssegregationen i kalkylen, liksom idéer som också kan överbrygga blockpolitiken och omfamna nya medelklasser.
Detta hänger förstås intimt samman med frågor om kompetensförsörjning och omställning. Med ökad digitalisering och globalisering behöver vi utveckla politiken och välfärdens framtida finansiering. Det här är frågor jag gärna väver samman och lyfter blicken över.
För vår organisation ser jag fram emot att diskutera hur vi gör oss moderna och relevanta i en tid av snabba lösningar, hård polarisering och partipolitisk recession. Framtidstro, tydlighet, hopp, tolerans och tillit är mina nyckelord i den processen.

My Mileblom, Värmdö

Mitt arbete som pedagogassistent grundar sig i mitt engagemang för utbildning. Skolan är den plats i samhället där vi har möjlighet att utjämna klassklyftor. Det är socialdemokratins uppgift att utforma ett skolsystem som ger alla unga chansen att lyckas och reformera det när vi ser brister. För det är klart att skolan inte automatiskt utjämnar klassklyftor eller är den självklara nyckeln till frigörelse. Dagens skola visar alltför många exempel på att elever med samma bakgrund samlas på samma skola och lärarna upplever att det inte finns tillräckligt mycket tid för dem att utveckla sin undervisning eller resurser för att sätta in det stöd eleverna behöver. Om skolan på riktigt ska vara kompensatorisk behöver vi se till att den ges rätt förutsättningar.

För snart fyra år sedan gick jag med i SSU. Jag ville vara med och påverka och såg det som en utmärkt chans att få göra det. Sedan dess har jag bara blivit mer och mer övertygad om vikten av att unga är politiskt engagerade. Vi kan inte stå utanför när beslut fattas som i allra högsta grad påverkar oss. Vi behöver bedriva såväl en politik som är relevant för unga som en verksamhet som är organiserad för att välkomna nya. Det här perspektivet vill jag bidra med på partikongressen.

Johanna Schaub, Tyresö

 

På partikongressen skulle jag driva frågan om att sätta högre krav på kommuner angående skolsegregation. Det håller inte att kommuner konstaterar att skolor är segregerade och skylla på det fria skolvalet, för att sedan inte aktivt göra något åt situationen.

Jag skulle också vilja att partiet genom lagstiftning sätter högre press på arbetsgivare gällande timanställning som inte görs om till fast, trots arbete motsvarande heltid. Detta eftersom den typen av anställning ofta erbjuds till unga som inte kan starta sina liv på riktigt.

Liselott Vahermägi, Nynäshamn

Anna Ullström, Nynäshamn