Näringsliv och företagande

Att bo och verka i Stockholms kanske vackraste kommun har sina fördelar och detta vill vi Socialdemokrater givetvis att fler ska få ta del av. Vår uppfattning är att genom att stimulera näringslivet i Tyresö stimulerar vi också kommunen som helhet.

Vi socialdemokrater vill:

  • Underlätta bygglovshantering för förtagare.
  • Utveckla kommunens service till företag.
  • Ge näringslivet möjlighet att växa på företagsmark i attraktiva lägen.
  • Etablera ett näringslivsråd.
  • Implementera rättviksmodellen.
  • Utöka samverkan mellan kommun, grundskola, gymnasiet, arbetstagarorganisationerna och näringsliv.  
  • Förstärka vuxenutbildning och matchning för att säkra att rätt kompetens finns till de företag som vill expandera i Tyresö.

För att fler ska kunna arbeta inom kommunen behöver vi ha aktiv politik för att stärka företagande i kommunen. Då kan vi sätta kommunen på kartan och få fler i arbete. Det finns idag många konkurrenskraftiga företag i Tyresö. Men de behöver bli ännu fler.

Vi vill ha ett företagsklimat som förbättrar förutsättningar för innovation och tillväxt. En viktig del i detta är att erbjuda en god kommunal service till företag och företagare. Ett exempel på detta är bland annat att införa Rättviksmodellen som innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och enklare bygglovshantering.

Vi socialdemokrater vill öka samverkan mellan kommunen, det lokala näringslivet, arbetstagarorganisationerna, Tyresö gymnasium samt andra aktörer inom Stockholmsregionen. På det viset skapas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling, stärker kompetensförsörjningen och skapar fler jobb i Tyresö.  

Under mandatpartioden har vi genomfört eller beslutat om att:

  • Stöttat Tyresös företagare under pandemin
  • Satsat på Ung i Tyresö, Second Chance School och vuxenutbildningen på C3L.
  • Tyresö kommun har klättrat hela 20 placeringar i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat 2021.