Starkare tillsammans – medlemsbrev juli

Starkare tillsammans!

Trots att sommarvärmen är intensivare än någonsin, så står inte bara bad och lättja på programmet. Istället närmar sig ett av de viktigaste valen i modern tid med stormsteg. Den 9:e september går vi Tyresöbor, stockholmare och svenskar till val. Ett val som i mångt och mycket handlar om vilka värderingar vi vill att vårt land ska stå för i framtiden.

Vi går till val mot en höger ledd av Moderaterna, som är mer höger än på mycket länge. En höger som argumenterar för uppluckrad arbetsrätt, sänkta ingångslöner och marknadshyror. Vi går också till val mot sverigedemokrater i medvind, som i mycket har anpassat sin politik till Moderaterna för att eftervalet kunna vara med och bilda regering. Den utvecklingen skulle vara oerhört farlig för vårt land.

Vi socialdemokrater går till val med en annan vision. En vision som handlar om ett rättvisare och mer jämlikt samhälle, där alla oavsett bakgrund får chansen att forma sitt eget liv.

Vi sammanfattar det med att vi blir starkare tillsammans. Vi lovar att jobba oavbrutet för att skapa ett samhälle som håller ihop.

I Tyresö har vi arbetat fram ett kommunalpolitiskt handlingsprogram, som sätter fokus på en jämlik och framtidsinriktad politik. Programmet innehåller många viktiga reformer, som bland annat handlar om en bättre skola, en äldreomsorg att lita på och en bostadspolitik som möjliggör att unga Tyresöbor kan flytta hemifrån innan de har blivit gamla.

Vi Socialdemokrater har en bra politik för Sverige, Stockholms Läns Landsting och Tyresö kommun. Men för att alla väljare ska känna till den måste alla vi socialdemokrater vara med och bidra i valrörelsen.

Nu kämpar vi tillsammans för valvinst!

 

 

Mathias Tegnér

Ordförande Socialdemokraterna i Tyresö