13. Petra Reinholdsson

Bor: Skälsätra

Ålder: 51

Jag är sedan 1999 bosatt i Tyresö och har trivts bra från första stund. Närheten till den storslagna naturen är en fantastisk tillgång för Tyresö och något jag njuter av så ofta jag kan. Mina fyra barn är alla uppvuxna i Tyresö och jag har därmed stor erfarenhet av vad kommunen har att erbjuda gällande skola, vård och omsorg – på gott och ont. Jag vill att alla människor ska ha en möjlighet att leva ett värdigt och bra liv. I samhällen där det finns stora sociala skillnader har man sett att människor mår dåligt och dör tidigare. I jämlika samhällen har man däremot sett att välbefinnandet ökar i hela befolkningen. Även bland de rikaste, eftersom de inte behöver stänga in sig bakom staket. Tillsammans och genom en solidarisk fördelningspolitik kan vi främja lika möjligheter för alla medborgare, avhjälpa social utestängning och skapa ett tryggt och välmående Tyresö. Detta är något jag vill jobba för att uppnå.