17. Eija Räty

Bor: Krusboda

Ålder: 67

Jag föddes i Finland för 67 år sedan och vet behovet av verklig integration i samhället. Jag är sambo med Bernd. Jag är feminist, ordförande i S-kvinnor och övertygad om att ett jämlikt och jämställt samhälle är nödvändigt och möjligt. De allt större klyftorna och orättvisorna i samhället är min drivkraft i politiken. Jag arbetar med styrelseuppdrag, som organisationskonsult-/projektledaruppdrag med fokus på förebyggande av kvinnors ohälsa. Jag är också jourkvinna i Tyresö kvinno och tjejjour. Många Tyresöbor är otrygga och saknar tillit och förtroende för politiken i Tyresö. Tryggheten och medborgarnas tillit till varandra är en viktig fråga för mig. Här krävs allt från snabb elevhälsa, fler fältassistenter, samarbete med föräldrar till plan och kvalitetssäkring för tillräckligt antal kommunala vård och omsorgsplatser. Mina hjärtefrågor är att barn och ungas ska kunna få en trygg uppväxt, att arbeta med ett kontinuerligt jämställdhetsarbete i alla skolor och fritidsgårdar och en kvalitétssäkrad äldreomsorg.