23. Beatrice Rubeling

Bor: Fornudden

Ålder: 74

Beatrice Rubeling, numera aktiv senior. Jag arbetar ibland som coach till grupper och enskilda för en god arbetsmiljö, ett hållbart arbetsklimat och att stärka gruppers samarbete. Jag försöker hålla kroppen i trim för att orka engagera mig i politik och samhällsfrågor. Jag sjunger i kör för att hämta energi och glädje.

Jag tror på ett demokratiskt samhälle där vi tillsammans äger och värnar om våra skattepengar. Jag tycker att man skall skilja på det som vi betalar via skattsedeln och det vi betalar som privatpersoner.  Jag önskar ett mera jämlikt samhälle och allas lika värde. Mina barnbarn skall ha rätt att växa upp i en skola likvärdig för alla. Gamla har rätt att åldras värdigt. Jag har ingen arbetarbakgrund. Mina värderingar har vuxit fram under 60- och 70-talen i framväxten av ett solidariskt samhälle.

Den kommunala politiken är viktig! Omsorgen om gamla och unga ligger mig varmt om hjärtat. Under många år har jag arbetat i kommun och landsting, därför är barn och ungdomars skola och fritid angelägna områden. Hur främjas de ungas situation till en bra grund för ett vuxenliv? Hur verkar för de äldres situation till ett meningsfullt åldrande? Boende, fritidsliv och hälsa som gagnar de äldre i kommunen är för mig viktiga områden.