24. David Westius

Bor: Krusboda

Ålder: 44

Jag är socialdemokrat för att jag vill att vårt samhälle både skall vara jämlikt och tryggt samt att ALLA individer skall ha frihet i sina liv, inte bara de med resurser. Det krävs en stark välfärdsstat, en solidarisk fördelningspolitik som kan minska klassklyftor och en ekonomisk demokrati där människor kan ha ett ökat inflytande på sina arbetsplatser för att skapa ett bättre samhälle för alla. Jag är gymnasielärare sedan många år och brinner extra mycket för skol- och utbildningsfrågor. Alla barn och ungdomar skall gå i bra skolor i Sverige men så är det inte idag. I Tyresö har skolorna varit underfinansierade för länge vilket har bidragit till stor personalomsättning. Jag vill jag verka för att stärka resurserna till skolorna och göra dem mer attraktiva att jobba i för personalen. Det är en viktig förutsättning för att alla barn, ungdomar och vuxna i våra skolor skall få en bättre utbildning.