28. Lennart Jönsson

Bor: Bollmora

Ålder: 66

Jag har bott i Tyresö sedan 1976. Arbetade på Ericsson från 1976 som programmerare och systemerare fram till 2009. Har lagt mycket tid på politiken sen strax före 2000, mest med samhällsbyggnadsfrågor. Jag har suttit i fullmäktige från 2002 och framåt. Jag växte upp i en familj där vi var emot orättvisor, skulle hjälpa andra och vara solidariska. Vid 40-45 år ville jag börja jobba politiskt för dessa värderingar. De passar bäst in på socialdemokraterna. Där fanns också goda chanser att kunna ändra samhället i rätt riktning.

Den fråga jag brinner mest för är bostadsfrågan. Jag vill satsa på många hyresrätter som är tillräckligt billiga och bra och de ska finnas i de olika kommundelarna. Hyresrätter ska inte säljas ut. Jag vill också att kommunen även i fortsättningen ska äga äldreboendeplatser i Tyresö.