31. Gisela Jansson

Bor: Tyresö Strand

Ålder: 53

Jag bor i Tyresö Strand sen 20 år och har fått se både för- och nackdelar med Tyresö. Till vardags arbetar jag inom IT-branschen, medan jag på min fritid ägnar mig mer åt mjuka värden som familjen och olika kreativa intressen. För två år sedan gick jag med i Socialdemokraterna eftersom jag vill vara med och påverka vår kommuns utveckling. Idag är jag ordförande i den Socialdemokratiska föreningen för Östra Tyresö och arbetar främst för att vår kommundel ska bli mer levande.
Jag vill se en större del av det utbud av kultur som finns i kommunen hos oss. Ett större bibliotek och samlingspunkter är några punkter jag tycker är viktiga.Vi ska heller inte behöva känna oss tvungna att ta oss till andra kommundelar för att handla eller gå på restaurang. Vår kommundels placering gör den utsatt då det blir störningar i kollektiv- och övrig trafik. Busstrejker och snökaos kan göra det omöjligt för vissa invånare att ta sig till eller ifrån sina hem. Det här är frågor som måste lösas på fler sätt än enbart med en breddad Tyresöväg och jag har idéer.
Hela Tyresö ska leva!