34. Anders Bergérus

Bor: Krusboda

Ålder: 54

Jag heter Anders Bergérus och är till vardags ombudsman på LO, med arbete på enheten för kommunikation och ledningsstöd. Efter sju år i Värmland, dit jag flyttade 2007 efter ett antal år som kommunalråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande här i Tyresö, så är min boplats återigen Krusboda.

Tyresö är min hembygd, det blir extra tydligt i kontrasten av att bo på annan ort. Den känslan betyder mycket för mitt engagemang och ansvar. Jag har haft kommunalpolitiska uppdrag till och från sedan början av 1980-talet. För mig är det viktigt att kunna gå in och ur i de politiska uppdragen.

Anledningen till att jag är Socialdemokrat, är för att jag tror på alla människors lika värde, på demokrati, på jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Det finns bara ett enda parti som förenar dessa kriterier.

För mig har arbete och bostad alltid varit de sakpolitiska frågor som mitt engagemang har vilat på. Så var det 1981 och så är det alltjämt 2018.