4. Christoffer Holmström

Bor: Krusboda

Ålder: 33

Småbarnspappa, sambo och Krusbodabo.

Jag ser det som en ynnest att bo i Tyresö, på många sätt är det en fantastisk plats att ha som hem. Pedagogerna på min yngsta sons förskola gör ett anmärkningsvärt bra arbete, lärarna i min äldste sons klass på Krusboda skola har gett honom så mycket kunskap och utveckling.

Närheten till både Tyresta och Alby ger vår familj så mycket mervärde, närheten till Stockholm är en möjliggörare. Tyresö har mycket, nästan allt. Men det finns saker som kräver förändring, därför har jag valt att engagera mig politiskt. Jag vill försöka göra kommunen så bra som jag vet att den kan bli. Min vision är att alla skolor i Tyresö ska vara bra skolor, för alla barn, oavsett förutsättningar. Som gammal undersköterska inom äldrevården och psykiatrin ser jag att det finns mycket att arbeta med.

Vi behöver fler hyresrätter, så att våra ungdomar kan flytta hemifrån. Vi måste se till våra äldre, se till att alla som behöver och vill ha plats på äldreboende får det och att ingen ska tvingas flytta från kommunen. Jag vill kunna dra mitt strå till stacken och arbeta för att Tyresö ska bli en ännu bättre kommun, för alla.