5. Johanna Schaub

Bor: Trollbäcken

Ålder: 20

Jag är född och uppvuxen i Tyresö, från början i Fårdala men numera i Trollbäcken. Jag har mer nyligen än de flesta  gått igenom Tyresös skolsystem. Jag brinner för skol och – kulturfrågor. Under min uppväxt har jag kunnat ta del av Tyresös rika kultur och fritidsliv både genom kulturskolan och Tyresö Musikklassers tidigare verksamhet som gav mig möjligheten att fortsätta mitt musikaliska intresse på gymnasiet. Jag är Socialdemokrat eftersom att Socialdemokraterna är det parti som brinner för samma frågor som jag och matchar mina värderingar i ämnen som är viktiga för mig, främst kopplat till jämställdhet och jämlikhet. Jag vill driva frågor som har med kultur och fritidslivet i Tyresö att göra. De är viktiga för en ökad livskvalitet och bidrar till en bättre vardag. Framförallt att öka möjligheterna till spontanidrott och att alla ska ha möjlighet att vara verksamma i en förening är något jag vill fokusera på.