15. Maria Alves Persson

Bor: Granängsringen

Ålder: 48

Jag är född och uppvuxen i Brasilien men har bott i Sverige sedan år 2000. Jag bor i Bollmora med mina 4 barn. Jag började arbeta på Björkbackens äldreboende som timvikarie år 2002. En tid senare begärde jag tjänstledigt och pluggade till undersköterska. Jag har jobbat på de flesta avdelningarna på Björkbacken och trivs mycket bra, i dagsläget är jag stationerad på avd. Syrenen.

Jag är Socialdemokrat därför att jag anser att alla lika värda. Sverige är ett fantastiskt land där människor kan förverkliga sina drömmar genom att arbeta hårt och göra rätt för sig. I mitt fall har det varit mycket viktigt att ha ett jobb för att komma in och finna mig till rätta i det svenska samhället. Jag tror på gemenskap och solidaritet året runt, och tror att alla kan på något sätt kan bidra till att samhället växer. Frågor som är viktiga för mig är äldreomsorgen och dess kvalitet och att skolans fysiska miljö ska bli mycket bättre. Barn med diagnos utvecklas inte i samma takt som barn utan diagnos. Därför är det av stor vikt att all personal i skolan är utbildad så att de både kan bemöta och avleda barnen i svåra situationer. Det borde vara ett krav i skolan av idag att all personal får kompetensutbildning.