9. Susann Ronström

Bor: Fårdala

Ålder: 65

Jag har efter ett långt arbetsliv slutat arbeta. I stort sett hela yrkeslivet har jag arbetat inom äldreomsorgen. Alltifrån vårdbiträde på den så kallade långvården, till chef för vård och omsorgsboende för äldre personer. Jag anser att utvecklingen av vård och omsorg om äldre personer går på tok för sakta. Istället för den så kallade valfriheten, att bestämma kommunalt eller privat boende eller hemtjänst så anser jag att valfrihet handlar om att själv bestämma när man ska gå upp på morgonen, själv bestämma när och hur ofta dusch ska ske mm mm. Så är det inte i dagens Tyresö, kort sagt är äldreomsorgen en hjärtefråga för mig.