6. Alfonso Morales

Bor: Bollmora

Ålder: 55

Jag bor i Tyresö tillsammans med min fru och två döttrar. Jag är utbildad nationalekonom på Högskolan i Skövde och Handelshögskolan i Göteborg, där jag tog en magisterexamen med inriktning på internationell ekonomi hösten 200. I Colombia studerade jag sociologi på Universidad Nacional de Colombia i Bogotá. Redan tidigt blev jag intresserad av samhällsfrågor och blev politiskt aktiv i tonåren. Jag ville bekämpa de orättvisor som jag upplevde på nära håll och var med om att grunda en demokratisk folkrörelse i Colombia under 1980-talet.

 

Under mina år i Sverige har jag hunnit utbilda mig och jobba samt utveckla mitt politiska engagemang. För närvarande jobbar jag inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde. Jag har varit ledamot i Tyresö kommunfullmäktige i snart tre perioder där har jag haft olika uppdrag såsom ledamot i socialnämnden, gruppledare och andre vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden samt ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn. Sedan 2006 har jag varit ersättare och ledamot i Stockholms läns landstingsfullmäktige. Jag brinner särskilt för sjukvårdsfrågor och har fått förtroende av vårt parti att vara gruppledare i programberedningen för Folkhälsa, psykiatri och missbruk samt ledamot i Sjukvårdsstyrelsen Söder.