Detta vill Socialdemokraterna göra i kyrkan

Bilaga kyrkoval

Läs mer

Handlingsplan för kemikaliefria förskolor och skolor

För Tillsammans för Tyresö är det en viktig politisk ambition att minska de farliga kemikalier som finns i vår vardag. Målet är en giftfri förskola och skola där barnen inte påverkas negativt av sin närmiljö. Därför har nu barn- och utbildningsnämnden tagit fram en handlingsplan för hur de kommunala förskolorna och skolorna ska jobba för…

Läs mer

Inriktning för Björkbackens äldreboende beslutat

På kommunfullmäktiges möte den 20 maj fattades beslut om inriktning för Björkbackens vård- och omsorgsboende på Björkbackens äldrecentrum. Beslutet innebär att Björkbackens vård-och omsorgsboende renoveras till ett modernt boende med välfärdsteknik i framkant. En av de första initiativen Tillsammans för Tyresö drog igång vid det nya styrets tillträdande var att stoppa nedläggningen av Björkbackens äldreboende….

Läs mer

Fältassistenter med uppsökande och förebyggande inriktning anställda

Tillsammans för Tyresö presenterade i våras ett välfärdspaket för Tyresö. I detta presenterades ett nytt uppdrag om att bilda en fältgrupp med två fältassistenter. Fältassistenterna är nu anställda och kommer börja den 5 oktober. Tjänsterna är på heltid. Den nya fältgruppen får ett lite annorlunda uppdrag än de traditionella fältassistenterna. Organisatoriskt kommer gruppen att ingå…

Läs mer

Tyresös skolor förbättrar resultaten trots Coronakrisen

Tyresös skolor gör sina bästa skolresultat på fem år. Med fler elever som når upp till kunskapskraven, fler behöriga till gymnasiet och ett ökat meritvärde är trenden i Tyresös skolor tydlig. Den stora ökningen görs också under en period där skolorna har en extremt svår situation i och med Coronapandemin. – Våra skickliga lärare och…

Läs mer
facebook Twitter Email