Anita Mattsson

Jag älskar Tyresö och är glad för att jag bor här! Här är det nära, både till naturen och till storstaden. Det är nära till ett rikt föreningsliv, och nära till engagerade människor som bryr sig.

Men handen på hjärtat, vårt Tyresö kan ännu bättre. Jag är uppvuxen i Tyresö, och bott här nästan hela livet. Jag vet att vi kan ha högre ambitioner för välfärden, för klimatet och för tryggheten.

Vi har råd att ta hand om varandra. Vi har möjlighet att investera i varandra. Om vi vill. Då handlar det om att våga prioritera och våga fatta tuffa beslut. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta prioritera fler lärare istället för vinster, vi kommer fortsätta att driva en politik där vi fångar upp ungdomar på glid och vi kommer fortsätta att driva en offensiv klimatpolitik, vi kommer även fortsättningsvis tycka att människor ska få vård efter behov, inte efter plånbok.

Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande

Det är inte värdigt att våra barn lyckas olika väl beroende på var de går i skolan. Det är inte värdigt att våra äldre som har behov av äldreomsorg inte kan välja ett kommunalt alternativ. Tyresö måste ta sitt ansvar i klimatomställningen och alla tyresöbor ska känna sig trygga.

I Tyresö ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Det innebär att Tyresö erbjuder en skola för alla, att ingen lämnas efter. Vi måste se till att anställa fler lärare och mer personal i skolan för att säkerställa jämlikheten. Tyresö har inte råd att lämna någon efter, alla våra skolor ska vara bra skolor, därför har vi som mål att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun. Att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden innebär också att vi måste bygga ut antalet platser i den kommunala äldreomsorgen så att äldre kan få riktigt valfrihet i var de vill bo när de är i behov av omsorg. 

Tyresö ska ha högra ambitioner i vår klimatomställning. Vi har ett ambitiöst mål om nettonollutsläpp till 2030. Genom fler laddstolpar, solceller och återställande av våtmarker ska vi hjälpa till i omställningen och uppnå denna höga ambition.

Genom direkta och förebyggande trygghetsinsatser ska vi se till att öka tryggheten i hela kommunen. Genom både fler poliser, stärkta kvinnojourer och övervakningskameror samt fältassistenter, fritidsgårdar och bättre belysning arbetar vi både direkt och förebyggande.

Vi har råd att ta hand om varandra. Vi har möjlighet att investera i varandra. Om vi vill. Då handlar det om att våga prioritera och våga fatta tuffa beslut. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta prioritera fler lärare istället för vinster, vi kommer fortsätta att driva en politik där vi fångar upp ungdomar på glid och vi kommer fortsätta att driva en offensiv klimatpolitik, vi kommer även fortsättningsvis tycka att människor ska få vård efter behov, inte efter plånbok.

Kontakta mig: