Vårt parti

Socialdemokraterna är framtidspartiet i tyresöpolitiken. Vi vill vara den politiska kraft som bäst förstår – och som steg för steg – kan lösa de stora framtidsutmaningar som Tyresö står inför idag. Här kan du läsa om den politik vi kämpar för. Du kan  läsa om vårt politisk handlingsprogram för den kommande mandatperioden 2019-2022. Kommunalpolitiskt-handlingsprogram-2018

Alla våra representanter i Kommunstyrelse, kommunstyrelse och nämnder jobbar med att göra verklighet av vår politik.