Vi Socialdemokrater vill skapa ett Tyresö som bygger på solidaritet och jämlikhet, ett samhälle där alla har samma möjligheter och där alla kan känna trygghet. Ett tryggare samhälle med en ökad hälsa, högre skolresultat, minskat utanförskap och minskade klimatutsläpp.

Som medlem i Socialdemokraterna i Tyresö får du möjlighet att forma den lokala politiken och är grunden i vår organisation. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppdrag, eller själv bli vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och hur du engagerar dig.

Vi har en styrelse som representerar hela Tyresö, lokala föreningar i alla kommundelar och sidoorganisationer som SSU och S-kvinnor. Alla våra representanter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder jobbar med att göra verklighet av vår politik.

Föreningen

Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en Socialdemokratisk förening. Runt om i landet finns ca 2 500 föreningar. Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också många föreningar på våra arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

Arbetarekommunen

Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Det finns 290 arbetarekommuner i landet. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.

Partidistrikten

Alla arbetarekommuner samlas i ett partidistrikt som i de flesta fall omfattar ett län. De 26 partidistrikten har ansvar för politiken i landstinget/hela regionen. Partidistriktets medlemmar väljer en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i landsting och riksdag.

Partikongress

Kongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de riktlinjer som Socialdemokraterna i kommun, landsting och riksdag sedan utvecklar förslag ifrån. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (som väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.