Våra företrädare

Anita Mattsson är kommunstyrelsens ordförande.

Klara Watmani är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Christoffer Holmström är ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vice ordförande i arbetsmarknad- och socialnämnden samt gruppledare i kommunfullmäktige.

Susann Ronström är ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Anna Pasini Frängsmyr är gruppledare i Byggnadsnämnden.

Mathias Tegner är gruppledare för Tyresö Bostäder (TYBO) och riksdagsledamot för Stockholms län.

Katarina Helling är gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.