Våra företrädare

Anita Mattsson är kommunstyrelsens ordförande.

Gruppledare

Kommunstyrelsen: Anita Mattsson

Barn- och utbildningsnämnden: Klara Watmani

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt arbetsmarknad- och socialnämnden: Christoffer Holmström

Kultur- och fritidsnämnden: Katarina Helling

Äldre- och omsorgsnämnden: Susann Ronström

Tyresö Bostäder: Kristina Folkesson

Kommunfullmäktige: Martin Nilsson

Riksdagen: Mathias Tegnér

Våra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige