Susann Ronström

Fårdalabo som sedan några år tillbaka är pensionär. Under hela mitt yrkesliv arbetade jag med äldre och funktionshinders frågor. Så helt naturligt är det de frågor som jag värnar mest om. Funderingar som ständigt dyker upp är varför man särbehandlas i samhället när man blir äldre eller har en funktionsnedsättning av något slag.

Dagens ibland lite hårda klimat gör att man ständigt måste leverera maximalt. Detutesluter många funktionshindrade från arbetslivet. Det ska vi kunna påverka och förbättra. Alla har vi behov av att vara behövda.