Vår Politik

Vi socialdemokrater vill skapa ett Tyresö som bygger på solidaritet och jämlikhet, ett samhälle där alla har samma möjligheter och där alla kan känna trygghet. Ett tryggare samhälle med en ökad hälsa, högre skolresultat, minskat utanförskap och minskade klimatutsläpp.

Tyresö är på många sätt en underbar plats, närheten till naturen, närheten till storstan, den blandade bebyggelsen och vårt rika kultur- och föreningsliv lägger grunden till att vi är många som älskar att bo i Tyresö. Men vi vet också att Tyresö kan ännu bättre.

Våra viktigaste områden:

  • Tyresös barn har rätt till en bra förskola och skola med fler behöriga lärare, skolfrukost och upprustade förskolor och skolor.
  • Äldre sak kunna välja kommunal äldreomsorg med ett nytt kommunalt äldreboende och införa heltid som norm.
  • Alla ska känna sig trygga med fler poliser och kameror, satsningar på kvinnojourer och fältassistenter.
  • Utsläppen ska minska med utökad laddinfrastruktur, fler solceller och mer ekomat.

Läs mer om våra prioriterade områden: