Vår Politik

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle, som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. Vi vill skapa ett samhälle, som bygger på jämlikhet och solidaritet som skapar tillit, bättre hälsa, högre skolresultat och ökad trygghet. Vi vill se samarbete som gynnar en stark ekonomisk utveckling och ger fler möjligheter till eget jobb och egen försörjning.

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar, utan att det skadar vår gemensamma miljö.
Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Tyresö. Då måste vi bryta utvecklingen, som vi har sett de senaste åren med sjunkande skolresultat och kvalitetsbrister i äldreomsorgen. Nu krävs en framtidsinriktad politik, som gör Tyresö till en ännu bättre kommun att leva i.

  • Det kräver investeringar i skola och utbildning.
  • Tyresö behöver en politik för att skapa fler jobb.
  • Äldre ska få insatser efter sina behov av utbildad personal och ha ett inflytande över hur omsorgen ska ges.
  • En av framtidens största utmaningar är bostadsfrågan. Vi kommer inte att sälja ut fler hyresrätter utan ser istället ett behov av.

Kommunalpolitiskt-handlingsprogram-2018