Våra företrädare i kyrkovalet 2021

1. Iréne Pierazzi, Krusboda
2. Carl Johan Karlson, Fornudden
3. Birgitta Vaigur, Sofieberg
4. Sven Bergström, Öringe
5. Petra Reinholdsson, Skälsätra
6. Kristjan Vaigur, Sofieberg
7. Anita Mattsson, Sofieberg
8. Christoffer Holmström, Krusboda
9.  Kerstin Malmborg Jarnestedt, Strand
10. David Westius, Krusboda
11. Patricia Fundeborg, Bollmora
12. Björn Persson, Krusboda
13. Anita Jonsson, Krusboda
14. Tomas Forsberg, Bollmora
15.  Sara Granestrand, Bollmora
16. Rolf Åkerman, Trollbäcken
17. Margitha Applegate, Fårdala
18. Bo Carlberg, Bollmora
19. Anna Winblad, Öring
20. Mikael Fallmo, Trinntorp
21. Gunilla Mellin, Bollmora
22.  Stellan Josefson, Bollmora
23.  Miza Landström, Sofieberg
24.  Niklas Wennergren, Bollmora
25. Lise-Lotte Bremer, Trollbäcken
26. Sophie Edström, Krusboda
27. Bo Furugård, Krusboda
28. Barbro Forsberg Rhöse, Bollmora
29. Helena Rustas, Bollmora
30. Christa Hertha Hauser, Trollbäcken
31. Ann-Sofie Sonfjäll, Bollmora
32. Maria Karlsson, Krusboda
33. Ulla Johansson, Bollmora
34. Åke Allard, Trollbäcken
35. Marita Bertilsson, Öringe
36. Erik Reinholdsson, Skälsätra
37. Karin Ljung, Strand
38. Tommy Blomster, Strand
39. Susann Ronström, Fårdala
40. Mathias Tegnér, Öringe