Klimat

Tyresö ska ta sitt ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Socialdemokraternas vision är att kommunens verksamheter ska leda omställningen samt att det ska vara lätt att leva klimatvänligt som kommuninvånare.

Vi socialdemokrater vill: 

  • Utveckla direktbusslinjerna till city. 
  • Göra det billigare för ungdomar att resa med SL, gratis för barn upp till 12 år och lägre taxa när man reser utanför rusningstrafiken.
  • Utöka antalet el-laddstationer runt om i kommunen och även i Tybos bostadsbestånd.
  • Verka för fler lågenergi- eller nollutsläppshus i kommunen.
  • Att andelen byggnader i trä ökar.
  • Möjliggöra för fler solceller i kommunen. 
  • Värna värdefull natur.

Tyresös klimatpåverkan ska minskas kraftigt

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder ska vara föredömen gällande förnyelsebar energi och energieffektiviseringar.

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför behöver kollektivtrafiken utvecklas med ökad trafik, fler direktbussar till Stockholm city och ha fler tvärgående busslinjer. Till detta vill vi utveckla laddinfrastrukturen för att underlätta elbilsomställningen.

Vi vill ställa om byggandet av bostäder och verksamheter mot nollutsläppshus och hus i trä. Samt utrusta kommunala byggnader med solpaneler. Detta skapar minskade utsläpp och bidrar till den lokala energiförsörjningen.  

Vi vill verka för att värna om värdefull natur, underlätta för stadsodlingar och omvandla gräsmattor till ängsmark. Detta kan skapa bättre förutsättningar för en livskraftig miljö för djur och insekter.