Christoffer Holmström

Ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordförande för beredningen för medborgardialog och integration samt vice ordförande i arbetsmarknad- och socialnämnden.