Katarina Helling

Jag heter Katarina Helling och är 48 år, bor i Trollbäcken. Tyresö ska vara den kommun som stödjer alla människors lika värde, verkar för rättvisa löner och sociala villkor samt jämlika förutsättningar i hela livet.

Jag brinner för alla människors lika värde, rättvisa löner och sociala villkor samt jämlika förutsättningar i hela livet.

Katarina Helling

Som gruppledare i kultur- och fritidsnämnden drivs jag för att skapa en trygg och meningsfull fritid i alla åldrar då det är grunden för det goda samhället. Därför ska kommunen erbjuda möjligheter till olika aktiviteter som tilltalar olika intressen och målgrupper och är tillgängliga för alla.