Anita Jonsson

Jag bor i Krusboda, har en dotter och är socionom. Jag har arbetat som sjukhuskurator och har varit föreningsaktiv med idrott och handboll sedan ungdomen.

Brinner för:

  • Ett aktivt föreningsliv  medlem bland annat PRO och Hembygdsföreningen
  • Jämställdhet och kulturell mångfald
  • Billiga hyresrätter