Annika Höglund

Annika Höglund 37, jurist och kandidat till region- och kommun.

Är jämställdhet, kvinnohälsa och en stark välfärd med fokus på skola och omsorg viktig för dig? Lägg då din röst på mig i både region- och kommunalvalet den 11 september.

Jag heter Annika Höglund, är 37 år och arbetar som jurist på Socialstyrelsen med hälso- och sjukvårdsjuridik. Jag har ett mycket stort engagemang för kvinnohälsa och jämställdhet och menar att ett välfärdsland som Sverige ska vara ett föregångsland i dessa frågor. Med en röst på mig i valet till region och kommun den 11 september får du en outtröttlig röst för dessa frågor.

Jag vill:

  • att det ska vara en självklarhet att du får bra vård oavsett vilken inkomst du har eller vart du bor.
  • att det ska vara en självklarhet att du känner dig trygg och sedd när du ska föda barn.
  • att du ska känna dig trygg och sedd när du blir gammal och behöver omsorg på olika sätt.
  • att du som ung ska du ha rätt till en likvärdig skola oavsett dina föräldrars bakgrund eller val.

Jag vill att du ska känna dig trygg och ha rätt till en likvärdig behandling under hela livet, från skolelev till förälder och som pensionär. Allt detta kräver en stark välfärd som sätter människan i fokus!

Med lång bakgrund i statsförvaltningen genom arbete på Regeringskansliet och flera statliga myndigheter vet jag att det krävs stark politisk drivkraft för att uppnå förändring. Jag valde att engagera mig i Socialdemokraterna för att få möjlighet att vara delaktig och påverka på riktigt.

En stark välfärd kommer inte utan stora satsningar och starkt engagemang för alla människors lika värde.

Jag kommer vara en särskilt stark röst för jämställdhet och kvinnors hälsa om jag får Ditt förtroende i region- och kommunvalet den 11 september.

Mina hjärtefrågor är;

  • Jämställdhet och kvinnors hälsa
  • God vård oavsett vart du bor
  • En jämlik skola