Christoffer Svhan

Med mitt intresse för skärgården så vill jag verka för:

  • -att utöka antalet sugtömningsstationer i kommunen
  • -att utöka antalet båtbottentvättar i kommunen
  • -att anlägga en gästhamn vid Trinntorps brygga