Eija Räty

Eija Räty, femtiotalist, S-Kvinna sedan 70-talet och krusbodabo sedan 1973.
Arbetar som organisationskonsult och utredare. Senaste dryga 30 åren med kvinnors ohälsa i arbetslivet, både med förändringsarbete på lokala arbetsplatser som i ESF socialfondsprojekt, tillsammans med parterna på arbetsmarknaden. Jag har alltid varit fackligt engagerad.

Har tidigare mandatperioder varit förtroendevald i olika nämnder och fullmäktige i Tyresö. Arbetar också i ett antal företags-och organisationsstyrelser.

Mina tre allra viktigaste områden som jag vill arbeta lokalt med i Tyresö under kommande mandatperiod.

  • Alla Tyresös barn ska få förutsättningar för att lyckas i livet, oavsett bakgrund, situation, kön eller vilken skola de går på. Alla barn ska uppnå godkända betyg. Därför ska vi anställa fler behöriga lärare/pedagoger till schysta arbetsvillkor, minska klasserna/grupperna. Öka stödet för att alla ska lyckas. Vi ska kvalitetssäkra bra arbetsmiljö både för barn och anställda. Vi ska ha fritidsgårdar i alla kommundelarna med längre öppettider.
  • Alla äldre Tyresöbor ska kunna välja trygg, kvalitativ kommunal äldreomsorg, där omsorgstagaren tillsammans med den ansvarige anställde planerar insatserna. Därför ska vi erbjuda alla anställda heltidsanställningar, med schyst arbetsmiljö och -villkor. Kontinuerlig kompetensutveckling.
  • Tyresös klimatpåverkan ska minskas kraftigt, nu! Alla Tyresöbor ska bjudas in till arbetet med klimatomställningen och värnande av biologiska mångfalden. Det ska vara lätt att göra rätt, vi socialdemokrater ska ta fram förutsättningarna för detta.