Elisabeth Sigerstad

Jag brinner för att barn ska få så en så bra uppväxt som möjligt. Att alla barn oavsett förutsättningar, ska ges utbildning och ett rikt kulturliv för att ha möjlighet till det liv de är ämnade att leva. Att barn och unga får mötas av ett samhälle som visar dem empati, tillit och tilltro. Så alla våra barn kan växa upp till starka individer som gör val för en  fortsatt stark demokrati. Där vi kan leva tillsammans i jämställdhet, fred och frihet.