Ingela Carlsson

Jag har bott i Tyresö i hela mitt liv. Jag gick i Stimmets skola och spelade oboe i kommunala musikskolan. Liksom många andra Tyresöbor har jag tillbringat många timmar med att pendla till jobbet i Stockholm. Mitt politiska intresse väcktes tidigt och under 25 år var jag kommunpolitiker på fritiden här i Tyresö. Jag följer Tyresö FFs damlag och åker gärna långfärdsskridskor på Drevviken.

För mig är ett jämlikt samhälle ett tryggare och mera rättvist samhälle att bo i. Ett barns start i livet ska inte vara beroende av var hon eller han är född. Därför gillar jag ett solidariskt skattesystem där var och en bidrar efter förmåga och gör att vi kan ha gemensamma lösningar på gemensamma problem, istället för att var en ska ha till exempel egna försäkringslösningar.  

Jag vill att våra äldre ska kunna bo kvar i Tyresö när de behöver omsorg. Det behövs både äldreboenden och trygghetsboenden. För de som bor kvar hemma måste det finnas stöd i form av dagverksamhet, bra hemtjänst och träffpunkter.