Kalendarium sommar och höst 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer under sommaren/hösten:

Juni

3: val ombud till partikongress öppnar

9:e kommunala gruppen sammanträder

Juli

3:e val av ombud partikongress avslutas

augusti:

23:e ak-styrelsen sammanträder

25:e medlemsmöte

28:e Fest/valupptakt klockan 15:00

 

September:

2:a medlemsmöte

19:e kyrkoval

20:e ak-styrelsen sammanträder