Kristina Folkesson

Kristina Folkesson, 50 år och bor i Trollbäcken sedan snart 20 år. Är ledamot i Tyresö Bostäders styrelse sedan maj 2022. Social jämlikhet är den fråga som ligger mig närmast och jag menar att vägen till dit går via många olika politiska områden. Exempelvis socialtjänst, skola och inte minst bostadspolitiken. Till vardags arbetar jag som arbetsmiljöstrateg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).