Kurt-Erik Thorlid

Jag är 80 år och har bott i Tyresö i drygt 50 av dessa. Hela mitt liv har jag arbetat i skolan bland annat som rektor.

För mig är det självklart att arbeta för en bra skola där våra skattepengar går till eleverna, lärarna, skolmiljön och ordentliga satsningar på skolbibliotek och gratis skolfrukost.

Vi skall i Tyresö ha en bra åldringsvård som är till för alla äldre. Det är också viktigt att vi  bygger kommunala boenden och inte bara privata.

Tyresöborna skall bo i i en trygg och säker miljö. Därför skall vi bl a arbeta för att åter få en polisstation till Tyresö.

Alla anställda i kommunen skall ha bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.

Kulturen skall ha en framskjuten plats  i vårt arbete för Tyresö. Ju mer vi satsar på kultur desto friskare och gladare invånare får vi.