Maria Alves Persson

52 år och boendes på Granängsringen i Tyresö tillsammans med mina fyra barn. Jag är utbildad undersköterska och jobbar idag inom den kommunala hemtjänsten vilket jag trivs väldigt bra med.


Jag gick med i Socialdemokraterna 2017 därför att jag står för alla människors lika värde och lika rätt. I dagens Sverige är det viktigare än någonsin att vi tillsammans visar varandra hänsyn och respekt för att bibehålla det goda samhället vi vill leva i – Alla människor ska ha samma rätt och möjlighet att påverka likväl som att alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.

Mina tre rödaste rosor som jag ihärdigt kommer fortsätta att arbeta för är:

  • En tryggare kommunal omsorg för alla som har behov och där heltidsanställning ska vara normen för alla medarbetare som önskar det
  • En jämlik skola för alla elever med fokus på barn med funktionsnedsättningar
  • Ungdomars möjligheter och rättigheter att demokratiskt påverka och delta i sunda aktiviteter på Granängsringen i Tyresö