Niklas Wennergren

Jag är 57 år och flyttade till Krusboda 1971 och har varit Tyresö troget sedan dess även om bopålarna flyttats till Sjötungan. Jag har arbetat som posttjänsteman i 30 år, men arbetar numera inom skolan här i kommunen. Föreningslivet är mitt kall och där har jag varit verksam sedan 1973. 2014 gick jag med i Socialdemokraterna och har sedan dess suttit i Kultur och Fritidsnämnden.

  • Jag vill verka för att utöka de kommunala konstgräsytorna för föreningslivet, skolorna och spontanidrotten.
  • En seriös satsning på replokaler och vettiga utrymmen för scenkonst.
  • En ändamålsenlig multiarena där friidrott och sammanlänkade sporter kan samlas.
    Förutom att jag vill att Hanviken och Tyresö FF ska gå upp i Division 2, så vill jag verka för ett jämlikt samhälle där även vanliga människor tjänar tillräckligt för att pengar till både hyra, barn och en meningsfull fritid. Det är något som gynnar alla medborgare i Sverige och det är dit vi borde sträva.