ÄNTLIGEN! Nu stoppar vi nedläggningen av Björkbacken!

ÄNTLIGEN! Nu stoppar vi nedläggningen av äldreboendet Björkbacken!

”Det känns fantastisk att ta ett första steg mot att rädda Björkbacken. Det är en fråga som vi länge har drivit som en av våra viktigaste frågor” – Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande

PRESSMEDDELANDE:

Stora steg i riktning att bevara Björkbacken Pressmeddelande 2019-02-08

Arbetsmiljön på äldreboendet Björkbacken har tidigare dömts ut av Arbetsmiljöverket och kommunen har hotats med vite och förbud att bedriva omvårdnadsarbete i dessa lokaler. Men Tyresö kommun har nu fått anstånd hos Arbetsmiljöverket för att komma till rätta med dessa problem. Det betyder att kommunen har tid fram till 2022 för att skapa en helhetslösning för Björkbackens äldreboende, istället för att tvingas genomföra den tidigare beslutade avvecklingen.

Beslutet om att ge kommunen anstånd motiveras dels med att man har tagit fram en tydlig plan för renovering och ombyggnad som ska säkerställa att arbetsmiljön förbättras för de anställda på Björkbacken. Men också för att tidsplanen för de planerade nya äldreboendena dragit ut på tiden och det således saknas ett alternativ till Björkbacken. Kommunen har nu tre år på sig att rätta till den fysiska arbetsmiljön och skapa en framtidssäker helhetslösning för Björkbackens äldreboende.

Att rädda Björkbacken var en av Socialdemokraternas viktigaste fråga i valet.

– Det har funnits en stor oro bland de äldre som bor på Björkbacken och bland deras anhöriga om att de ska behöva lämna sitt boende. Vi är nu glada över att få mer tid till att kunna förbättra och renovera äldreboendet så att de äldre inte behöver lämna sina hem, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

PRO, SPF Seniorerna och Finska föreningen har tidigare krävt att beslutet om att lägga ner Björkbacken ska rivas upp på grund av en oro av att det inte skulle finnas tillräckligt mycket platser för de äldre i kommunen.

– Det är bra att vi nu har en process igång med syfte att fortsätta driva boendet, samtidigt som vi planerar för att utöka antalet äldreboendeplatser både i centrum och på andra håll i kommunen säger Tony Thorén (L), ordförande Äldre- och omsorgsnämnden.