Äntligen satsas det på Tyresös äldre!!

1. Björkbacken bevaras – Äldreboendet Björkbacken byggs om och utvecklas till sveriges mest moderna äldreboende. Planen är att det ska bli ett äldrecentrum med minst 72 äldreboendeplatser, vårdcentral med äldremottagning, dagverksamhet, träffpunkt och mycket mer.

2. 10 miljoner mer till äldreomsorgen – Hittills har styret, Tillsammans för Tyresö, skjutit till 10 miljoner till äldreomsorgen utöver uppräkningar. Detta för att säkerställa kvaliteten och ge våra anställda bra villkor!

3. Balansskola har öppnats och ska fortsätta. Balansskola ger inte bara äldre större trygghet och säkerhet, det ger också samhällsekonomiska vinster med mindre akutsjukvård.

4. Träffpunkter öppnas – Redan under tidig vår öppnar Tyresös första träffpunkt för äldre som ett komplement till de mötesplatser som finns i kommunen. Ambitionen är att öppna ytterligare träffpunkter under mandatperioden.

Detta och mycket mer görs för våra äldre, vad tycker du om våra satsningar på Tyresös äldre?