Regeringens satsningar kommer Tyresöborna till del

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson en budget med historiskt stora satsningarna på bland annat polisen, välfärden och skolan. I Tyresö kommer budgeten bland annat att göra skillnad för 7 200 familjer som får höjt barnbidrag och 6 400 pensionärer som får lägre skatt.

Budgeten har namnet ”Samhällsbygget – investera för framtiden” och innehåller reformer för närmare 40 miljarder kronor. En budget som stärker den svenska modellen.

Efter valet 2014 övertog den socialdemokratiskt ledda regeringen ett underskott på 60 miljarder från de borgerliga. Genom en ansvarfull ekonomisk politik har det underskottet vänts till ett överskott. Och det är detta överskott som nu ska användas till att investera i den svenska modellen.

För Tyresö kommer budgeten att göra stor skillnad. Under 2017 har den S-ledda regeringen sett till att bland annat Tyresös förskolor och skolor fått över 40 miljoner i statsbidrag, pengar som har varit avgörande för att bibehålla kvalitén i våra skolor då vi ser en avsaknad av satsningar från den nu borgerliga majoriteten i Tyresö. Det är tydligt att det är en Socialdemokratisk politik som gör skillnad för Tyresös barn, unga, äldre och pensionärer.

Vi kommer nu att se hur över 7000 familjer får höjt barnbidrag (vilket varit oförändrat sedan 2006) och över 6 000 pensionärer får lägre skatt. När det går bra för Sverige ska det komma alla till del.  Vi ser en budget som stärker den svenska modellen och vår välfärd med den största sjukvårdssatsningen i modern tid. Vi ser hur satsningar i välfärden görs samtidigt som statsskulden betalas av och inte sedan 1977 har vi haft så låg statsskuld som nu. Vi ser större klimatsatsningar och satsningar för att fler ska bli lärare och tydligare krav på etablering.

Vill du läsa mer om budgeten, hittar du den i sin helhet här.

Satsningarna i korthet

Välfärd

 • Den orättvisa pensionärsskatten sänks rejält. 75 procent av Sveriges pensionärer får sänkt skatt
 • Höjt barn- och studiebidrag
 • En miljard per år till förlossningsvården
 • Två miljarder för mer personal i vården
 • Höjt tak i sjukförsäkringen
 • Fördubblat tandvårdsbidrag

Trygghet

 • Polisen får 2 miljarder mer redan 2018. Fram till 2020 får polisen hela 7 miljarder i ökade resurser
 • För att polisen ska kunna göra sitt jobb så måste resten av rättskedjan fungera, därför får också bland andra Säpo, Tullen och Kriminalvården mer pengar redan 2018
 • 100 miljoner satsas på att bekämpa hedersförtryck
 • Försvaret får 2,7 miljarder kronor mer årligen

Jobb

 • Utbildningsplikt för nyanlända
 • 90 000 fler utbildningsmöjligheter
 • CSN-lån för att ta körkort
 • Sänkt skatt vid anställning av en första medarbetare