Debatt: Bo Toresson

Vår kandidat till kommunfullmäktige Bo Toresson reder ut turerna kring Björkbacken.

http://www.tyresonyheter.nu/debatt/debatt-vad-a-r-fakta-om-bja-rkbacken