Fältassistenter med uppsökande och förebyggande inriktning anställda

Tillsammans för Tyresö presenterade i våras ett välfärdspaket för Tyresö. I detta presenterades ett nytt uppdrag om att bilda en fältgrupp med två fältassistenter. Fältassistenterna är nu anställda och kommer börja den 5 oktober. Tjänsterna är på heltid.

Den nya fältgruppen får ett lite annorlunda uppdrag än de traditionella fältassistenterna. Organisatoriskt kommer gruppen att ingå i resursenheten. Resursenheten erbjuder förebyggande och behandlande insatser till barn, ungdomar och deras familjer.

Uppdraget består i att skapa relationer och trygghet för ungdomar 10-18 år samt deras familjer. Tillsammans med personal inom skola, fritidsverksamhet och andra verksamheter ska fältassistenterna arbeta långsiktigt förebyggande för ungdomars trygghet och psykosociala miljö.

Fältassistenterna ska möta ungdomar i deras miljöer såsom skola, fritidsgårdar och sociala medier. Tjänsterna innefattar dels ett utåtriktat arbete med att hålla i gruppverksamheter, delta i föräldramöten, klassbesök etc, men också enskilda samtal med ungdomar och vårdnadshavare. Arbetet bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomarnas integritet.

Det långsiktiga målet är att minska antalet barn och ungdomar som har behov av hjälp av

kommunens socialtjänst utifrån eget beteende som orsak. Verksamheten ska också bidra till att tidigt identifiera sociala problem så att de barn och ungdomar som är i behov av insatser får hjälp och stöd på ett tidigt stadium.
Ajda Asgari (MP):
– För Tillsammans för Tyresö är det förebyggande arbetet högt prioriterat. Forskning och erfarenhet visar tydligt att tidiga insatser är det som ger långsiktigt bäst effekt. Fältgruppen blir en viktig pusselbit i det arbetet. Jag ser fram emot att hälsa våra nya medarbetare välkomna!
Christoffer Holmström  (S):

– Med de nya fältassistenterna får vi en resurs som kan fylla en lucka mellan skolorna, Mini-maria och fritidsgårdarna. Det här blir en kontaktyta som gör kommunens förebyggande och uppsökande arbete mer effektivt.
Tony Thorén (L):

– I Tyresö hämtar vi gärna inspiration från andra kommuner. Södertälje har nått goda resultat med sin fältgrupp, och nu prövar vi att jobba på ett liknande sätt. Att fånga upp unga innan de får en allvarligare social problematik kan ge stora vinster för både individen och samhället.