Födande från Tyresö ska inte bli avvisade från förlossningen!

Stockholmsregionen förväntas växa snabbast i hela Europa de närmaste åren.
Det ställer krav på vår gemensamma sjukvård och stora investeringar kommer att krävas framöver.
Samtidigt är den moderata förlossningsvården i Stockholms läns landsting i kris.

Igår meddelades att halva BB på Huddinge sjukhus har stängt, på grund av personalbrist. Det är högst allvarligt och givetvis oacceptabelt.

I Sveriges största och rikaste landsting med högst landstingsskatt och bäst tillgång till utbildad personal, så klarar det moderata styret ändå inte av att ge alla födande kvinnor en förlossningsplats. I Stockholms läns landsting har trygghet och valfrihet för den födande minskat. Kvinnor i värkarbete avvisas till andra län när platserna är fulla. Det behövs politiska beslut för att bygga ut förlossningsvården.  Men vad vill de styrande Moderaterna?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört den största satsningen på sjukvården i modern tid genom välfärdsmiljarderna. Redan 2017 har Stockholms läns landsting sammanlagt tilldelats 557 miljoner extra och 152 miljoner specifikt till förlossningsvården.

Med regeringsbudgeten för 2018 investerar vi socialdemokrater sammantaget över en miljard kronor i Stockholmsregionens sjukvård. 205 miljoner går direkt till att säkra förlossningsvården.
För nu är det allvar. Medborgarna i Tyresö och regionen ska känna trygghet och tillit till förlossningsvården.
Det är handlingskraftiga reformer som bygger Stockholmsregionen starkt. Med konkreta reformer och gemensamma investeringar i samhällsbygget vill vi Socialdemokrater byta riktning i landstinget och utveckla en trygg förlossningsvård för Tyresös invånare.

Anita Mattsson (S) oppositionsråd Tyresö

Alfonso Morales (S) landstingsledamot

Vill du göra skillnad? Vill du engagera dig för en bättre förlossningsvård?

Bli medlem i socialdemokraterna!

Här kan du läsa mer om regeringens satsningar på förlossningsvården i Stockholm.